ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NGPrint

Παρακάτω είναι κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα εργασιών.


Φόρτωση

Εκτύπωση σε καθρέπτη


.uv

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ MDFΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΟ ΚΑΜΒΑΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΛΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΗΜΙΓΑΛΑΚΤΕΡΟ PLEXIGLASSΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΗΜΙΓΑΛΑΚΤΕΡΟ PLEXIGLASSΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΗΜΙΓΑΛΑΚΤΕΡΟ PLEXIGLASSΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΗΜΙΓΑΛΑΚΤΕΡΟ PLEXIGLASSΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ PVCΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ MDFΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ ETALBONDΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ONEWAYΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ PLEXIGLASSΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΠΛΑΚΑΚΙΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΚΑΜΒΑΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΚΑΜΒΑΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ PVCSTAND ΑΠΟ KAPPAΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ PVCΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟ KAPPAΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ PVCΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ PVCΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ ΞΥΛΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ KAPPAΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΕ KAPPA